За нас

Фондация „Футбол – 94“ е регистрирана с Решение №8117 от 14.09.1994 г. в гр. Пловдив с Управителен съвет в състав: д-р ик. инж. Петър Нейчев, Гинко Ализотов и Румен Нанов.

Основни цели на фондацията са:

1. Подпомагане развитието на детскоюношеския футбол в страната.

2. Социално и здравно подпомагане на професионалните футболни състезатели.

3. За цялостното развитие на футбола в страната.

Фондацията може да бъде подпомагана чрез дарения и завещания от физически и юридически лица и от други източници.

Пожертвования могат да бъдат направени безусловно или с условие. Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран фонд или други подобни, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго, определено от дарителя наименование.

Предмет на дарение могат да бъдат пари, движими вещи и недвижими имоти, произведение на изкуството и културата, научноизследователски и технологически продукти и други, които се вписват в специален регистър.

Фондация „Футбол`94“  стимулира и подкрепя младите хора още в най-ранна детска възраст, учи ги да уважават и обичат България и българското. Съвместно с финансовата компания „Етик Финанс” АД е продължител на пловдивските традиции в  спонсорирането и подпомагането на футбола и спорта.

Първата голяма проява на Фондация „Футбол-94“ бе организираният юбилеен турнир за деца, който се проведе през 2014 година на Спортен комплекс „Оптимум” в Пловдив, със съдействие от Зоналния съвет на Българския футболен съюз,  Българското национално радио – Радио Пловдив, финансова компания   „Етик Финанс“ АД и в. Марица.