Дарителски проект Технофилм „Героите от САЩ 94“

Форма за дарение

До момента са събрани $20,267 от $30,000.

Забележка: Тестов период! Онлайн даренията няма да са активни до приключване на тестовете.

Ви

кани да съдействате за създаването на технофилм „Героите от САЩ 94“ по случай 25 години от най-славният момент в историята на българския футбол.

$
Изберете начин на плащане
Лична информация

Обща сума на дарение: $5.00