ИК на БФС 1994 г.

Състав на ИК на БФС 1993-95 година

проф. Георги Стефанов

Иван Радичев

Петър Нейчев БФС

Петър Нейчев

Христо Данов

Атанас Пържелов

Христо Александров БФС

Христо Александров

Пеньо Хаджиев БФС

Пеньо Хаджиев

Олег Недялков БФС

Олег Недялков

Ивайло Димитров - Мутафчиев

Ивайло Димитров - Мутафчиев

 

Валентин Михов БФС

Валентин Михов

 

 

 

 

Георги Найденов БФС

Георги Найденов

Александър Велев БФС

Александър Велев

Тодор Колев

Емил Кюлев БФС

Емил Кюлев

Румен Нанов БФС

Румен Нанов

Спомени от САЩ '94