Инициативи за стратегия за развитие на детския футбол

Ежегоден детски турнир "Героите от САЩ 94"

Ежегоден детски турнир „Героите от САЩ 94“

<<<КЪМ МАНИФЕСТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИЯ ФУТБОЛ<<<

Предлагаме в изработването на СТРАТЕГИЯ за детския футбол ДА СЕ ВКЛЮЧАТ Футболните и Спортните ведомства, ЗАЕДНО с Гражданското общество, спонсори и рекламодатели и Медиите за следните инициативи на МАНИФЕСТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИЯ ФУТБОЛ:
1. В сайтовете на БФС (Български футболен съюз – www.bfunion.bg) и ММС (Министерство на младежта и спорта – http://mpes.government.bg) да се включат
специални раздели или блог на детските футболни турнири, защото публикуваното видеосъдържание ще даде висок статут на публичното внимание към НАШИТЕ ДЕЦА. Да се предвиди оптимизация на тези сайтове, защото сега не са посещаеми.

2. ММС да определи съветници за социалните мрежи за създаваните групи на децата и да обяснява грозните запалянковски прояви.

3. В сайтовете на Зоналните съюзи, по инструкция на БФС да се създадат 2 блога:
за детския футбол и за взаимодействие с регионалните медии за съвместно отразяване, както и на детските турнири;
за славните местни футболисти и постигнати успехи. Мобилни приложения и оптимизация за увеличаване  на посещенията. Развитие на Информационната
система на БФС и нейното рекламиране и достъпност.

4. Организиране и презентации на Студентско футболно първенство за купата на БФС, като наградите се връчват от Героите от САЩ-94.

5. Организиране на Турнир на децата на нациите (малцинствата) във Варна – руснаци, украинци, арменци, турци, румънци, гърци, евреи и други, награждавани от БФС и Героите от САЩ-94.

6. Организиране на еднодневни зонални международни футболни турнири (по подобие на икономическата програма „Интеррег“) – българско-турски в Кърджали,
Дупница с гърците, Кюстендил – с македонски отбори с приз от ММС.

7. Провеждане от БФС на интернет конкурси за деца на „Видео за футбола“ и с оценки – комисия от НСА „В. Левски“, ФинТв и Института за виртуално изкуство на проф. Йордан Детев. Преди конкурса да се разпространят Правила за кино и видеозаснемане на футболни прояви от деца и със създаване на ценностна
ориентация – активно спортуване от детска възраст, уважение към спортния противник, незаснемане на грозни запалянковски прояви и отчитане на два основни
фактора от съвремието – технологичната революция и налагането на дигиталния образ като нова форма с влияние в трансформацията на обществото. Футболното
кино, технофилмите вече не са привилегия на професионалните кинодейци и медии. Видеозаснемането вече се е наложила в обществото като практика, защото днес технологията е достъпна и всяко образовано дете притежава човешки и художествен
потенциал за това.

8. Да се подготви и до 1 година да се приеме в ММС на Наредба за спонсориране на детския футбол, безплатно ползване на съоръженията, строени с държавни и
общински пари, спонсориране на Детски футболни академии, в местата с пустеещи държавни и общински стадиони и зали, включително и университетски.
9. Организиране на еднодневни ученически футболни първенства – Пловдив за Южна България, Велико Търново – за Северна България с награждаване от Героите от САЩ.

10. Интернет отразяването на тези турнири (т.5 до т.10) да се извършва чрез хонорувани конкурси от медии, провеждани от БФС.

11. Всеки Зонален съвет да организира Конкурс за деца за попълване на блоговете за детския футбол в района и блога за футболните легенди от града.

12. В БФС да се организира за деятелите и медиите – Конгрес за добрите европейски практики в детския футбол с участието на президента на УЕФА и награждаване на футболни деятели и спонсори от бизнеса и държавата.

13. В Зоналните съюзи да се организират Семинари за местни онлайн медии, журналисти, блогъри, за провежданите детски турнири и сключване на договори за
тяхното отразяване.

14. Спонсориране от БФС и ММС на футболния  Турнир на журналистите и медиите в Бургас в тяхната почивна станция.

15. Доизграждане и попълване с ново съдържание на създадения Облак – САЩ-94 от фондация „Футбол-94“, по повод технофилма „Героите от САЩ-94“ за отразяване на детските футболни първенства, както и да се свърже и със сайтовете на БФС и ММС, с
архивиране и резервиране от ФинТв.

16. Организация за отразяване на детските футболни турнири от ФинТв и кабелните оператори, включително и политика за разпространението на технофилма „Героите от САЩ-94“ и развитието му като уики технофилм за детския футбол в България.

17. Организиране на футболни ваканции за дигитална детоксикация.

18. Изготвяне на програма за партниране с PR агенции и медии за отразяване на детския футбол и за намаляване на агресията, запалянковщината и неоправданото лошо говорене. Да се преодолеят неадекватните клишета за детския футбол: че България е малка и нямат достъп за да спортуват, че вече не се раждат таланти, трениращите трябва да избират – футболисти или ученици, съдиите са слаби и страдат децата, терените нямат значение, но всъщност не може без топли съблекални и изкуствена трева, липсват спортни интернати, но големите играчи идват от семейната среда и тя
трябва да знае всичко от интернет.

19. Изготвяне на програма за онлайн обучение на запалянковците за футболен туризъм, платформи и други мобилни приложения за млади хора с мобилно приложение с пълен достъп и банери до сайтовете на БФС, ММС и Зоналните съюзи. Включително и до Облака САЩ-94, Технофилма „Героите от САЩ-94“  и Фондация „Футбол-94“.

20. Организиране на интернет-връзки със сайтовете на „Бизнес мрежа за българите по света“, консулството в Чикаго за провежданите български турнири.

21. Организиране на Семинари по ЗС на БФС с кметовете, на територията, на които има спортни частни и общински площадки (99% са за футбол), за да осигуряват треньори за децата – доброволно или на хонорар и да организират видеозаснемане и маркетиране на тези събития, за да израстват малките футболисти, като известни в махалата лидери. Включително и поощряване на добрата практика в Габрово за 250 деца в Турнир на детските градини.

22. Организиране на Семинари за Университетите, където има ненатоварени зали и поощряване на добрата практика на ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив за създадената Детска футболна академия за малки таланти, която се ползва с интерес.

23. Организиране на специален фонд за финансиране на инициативи в интернет за детския футбол, като например описаната по горе в т. 11 – Платформа за деца, юноши и аматьори, вкл. с мобилно приложение.

24. Организиране на запознаване на Рекламодатели и спонсори с всички действия на БФС и Зоналните съюзи за работа с деца и приетите Манифести и т.н. вкл и
предоставяне на Технофилма за реклама. Приемане на тяхно предложение за График за правеждани от тях турнири за деца.

25. Организиране на среща на БФС с Българска Асоциация за мини футбол и съвместна програма за разпространяване на „Правила на играта мини футбол“, за да стигне до всички деца. Осигуряване на комплекти миниврати и топка, както и връчване на
наградите от Героите или местни футболни авторитети.

26. Съгласуване на Стратегията за детски футбол с фондации, вкл. Фондацията на Димитър Бербатов, големите софийски, пловдивски, търновски клубове, „Лудогорец“ и други.

27. Съгласуване с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и ММС, съвместно с Българска спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР) за провежданите детски футболни турнири по мини футбол за деца в неравностойно положение. Да се превърне в купа на БФС връчвана от Герой на САЩ-94.

28. Проучване на правилата на германската и холандската футболна федерация за провеждането на иновативния детски футболен турнир „Супер Старс Къп 2019“ в
Пловдив по нови правила, заимствани от западноевропейските страни (на Футболната академия „Супер Старс Пловдив“).

29. Във всички зали и стадиони да се създадат малки музейни аудиовизуални кътове с футболната история на национално и на местно футболно равнище с любимците на феновете и децата.

30. В „Тех парк Оптела“ да се организират летни курсове за деца за ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ, съвместно с  Колеж „Омега“ и Института за виртуална култура на проф. Детев. В края на Технофилма „Героите от САЩ-94“, който е направен с идеята да е интересен за стари и млади, отправяме тези инициативи на екипа и още 52 фирми и 588 фенове с този „Манифест за детския футбол“!!!

СЪСТАВИЛИ: Екипът на Технофилма „Героите от САЩ-94“ и други българи съпричастни
към идеята и са публикувани в уебсайта на Фондация „Футбол 94“ – www.futbol94.com.

Юни, 2019 г.