post

Технофилм „Героите от САЩ’94“

Очаквайте скоро!

Основната цел на филма е да си спомним и уважим най-доброто класиране на България на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994г.  (бронзови  медали). Филмът ще бъде предназначен за младите хора и широката общественост в страната, като съдържанието ще  е поднесено на  български език. Със заснемането и излъчването на филма се цели насочване на вниманието на обществото към особено важна тема към  настоящия момент за младите хора в страната, а именно тяхната спортна култура. Така също се популяризира и запознава обществото със значението на упоритата работа за формиране на младите хора като съвременни личности, насърчаване на здравословния начин на живот и възпитание в традиционните спортни ценности, тяхната ангажираност с просперитета на страната. Реализацията  на  филма и спотовете към него  ще  включва начало със съответните лога на проекта и край с финални надписи по избраната тема. Филмът ще е с прогнозна продължителност от 30 минути, а за всеки спот се предвижда продължителност до 30 секунди. Проектът предвижда изработването на определен брой – например 2000 броя електронни носители (DVD). Предвиждат се също общо 30 излъчвания  в най-малко 5 (пет) ефирни /кабелни /сателитни и/или с цифрово разпространение телевизии.